0 257

forumlar > kültür-sanat > karacaoğlan

forumlar > kültür-sanat > karacaoğlan
0 257

26.12.2016 23:30
bazen erotikimsi bazen depresifimsi türküler söyleyen, 17. yy ın ilk yarısında verdiği konserlerde genç kızları hayranlıktan histeri krizine sokan efsane ozan... Türk edebiyatının önemli ismi.. Yakın tarihte Cem Karaca ve Neşet Ertaş gibi ustalarda sözlerini/şiirleirni icra etmişlerdir..


on birinde bir yâr sevdim,
taze açmış güle benzer.
on ikide şeker, şerbet,
oğul vermiş bala benzer.

on üçünde gözün süzer,
zülfünü gerdana dizer,
kargı, kamış gibi uzar,
boyu selvi dala benzer.

on dördünde bedir bedir,
dostunun ikrarın güder,
nere çeksen ora gider,
boynu toklu kula benzer.

on beşinde yaşar yaşın,
her örnekten bağlar başın,
tenhalarda arar eşin,
tez alışkın tele benzer.

on altıda kurt bilekli,
ünler de hakk'a dilekli,
sağrısı yeşil örekli,
esen poyraz yele benzer.

on yedide deli dolu,
hiç bilmez gittiği yolu,
has bahçenin gonca gülü,
kız turnada tele benzer.

on sekizde göçer göçü,
kız oğlanda bulur suçu.
gelinin ibrişim saçı,
kızıl altın tele benzer.

on dokuzda olur hasta,
zülüfleri deste deste.
gelin şeker, şerbet tasta,
kız petekte bala benzer.

naçar karac'oğlan, naçar,
aşkın kitabını açar.
yirmisinde vakti geçer,
geçmez akça pula benzer.


favorim;

- bu mesaj, silinen tip tarafından 23:31 26.12.2016 tarihinde düzenlendi.
03.01.2017 10:26
dadaloğlu.

feragatname | gizlilik sözleşmesi